Vestsahara: Europa-Parlamentet afviser ulovlig fiskeriaftale

Søren Friis | 16-12-2011 i Nyt | Kommentarer (0)

Tags: , , , , ,

Så kom der nyt i sagaen om EU-landenes folkeretsstridige fiskerieventyr i det marokkansk-besatte Vestsahara. Arbejderen.dk skriver i dag, at et flertal i Europa-Parlamentet onsdag afviste at forlænge den omstridte fiskeriaftale, som EU-Kommissionen tidligere har indgået med Marokko.

“Aftalen, der blev indgået i 2006, har givet fiskere fra EU-lande ret til at fiske i farvandet ud for Marokko og Vestsahara, som Marokko har holdt besat siden 1975. Til gengæld har EU betalt over 267 millioner kroner om året til den marokkanske besættelsesmagt for aftalen,” skriver Arbejderen.dk.

Med onsdagens afstemningsresultat ophævedes aftalen med øjeblikkelig virkning. Reaktionen fra den marokkanske besættelsesmagt var samme dag at bede alle fiskefartøjer fra EU om at forlade marokkansk farvand. Stemmetallene fra Parlamentets afstemning kendes endnu ikke, og det vides derfor ikke, hvordan alle tretten danske parlamentarikere har forholdt sig til spørgsmålet.

EU-Kommissionen forlængede fiskeriaftalen med Marokko i februar, selvom Europa-Parlamentets juridiske kontor i 2009 kendte aftalen ulovlig, fordi den efter alt at dømme slet ikke kom Vestsaharas befolkning – saharawierne – til gode, hvilket folkeretten ellers foreskriver.

Bl.a. de danske socialdemokrater stemte i juli ‘ja’ til aftalen i Europa-Parlamentet og fortsatte dermed det, man med megen rette kunne kalde et årelangt dansk dobbeltspil om Vestsaharas besættelse. En besættelse, som skiftende danske regeringer gentagne gange har udtrykt vag bekymring over (senest i november), men som på den anden hånd er blevet ulovligt udnyttet af danske virksomheder, i nogle tilfælde med regeringens tilskyndelse.

En længere behandling af den sørgelige saga kan findes i en artikel fra august hos Kritisk Debat, som bærer titlen “Vestsahara: Afrikas sidste koloni” (skrevet af undertegnede). Udenriget.dk bragte i april nyhedsartiklen “NGO: Dansk dobbeltspil om Vestsahara” og kommentaren “Langvarigt Vestsahara-dobbeltspil må ophøre”.

Ritzau har lidt mere om Parlamentets afgørelse og BBC News har en god – omend noget patos-drevet – reportage, som ikke indeholder det store om de folkeretlige problemer med besættelsen og fiskeriaftalen.

Bonus: Nyheden om Europa-Parlamentets beslutning, hvormed man valgte at udvise basal respekt for folkeretten, kunne ingen vel begræde, skulle man tro. Men Jyllands-Postens redaktion gjorde nu alligevel sit bedste med en artikel i dagens trykavis, hvor Parlamentet i overskriften blev syrligt beskyldt for at bringe “EU i strid med Marokko”. I underrubrikken beklagedes det, at EU’s skibe nu står over for en ‘forvisning’. Åh, de stakkels, stakkels skibe. (Artiklens indhold er, skal det siges, ganske sagligt, åbenbart ikke til redaktionens glæde.)

http://www.flickr.com/photos/sahara/310149929/


Skriv en kommentar

Du må bruge disse XHTML-tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>